Batimetri, su altı topografyasının ölçümü ve haritalanmasıyla ilgilenen bir bilim ve teknoloji alanıdır. Batimetri haritaları deniz veya göl tabanının şeklini, derinliğini ve diğer su altı özelliklerini gösteren haritalardır. Bu haritalar navigasyon, gemi navigasyonu, liman inşaatı, su altı araştırmaları, deniz biyolojisi ve çevre bilimleri gibi alanlarda önemli rol oynamaktadır.

Batimetri haritaları derinlik konturları, su altı sığlıkları, dalga efektleri, batıklar, kayalar, mercan resifleri ve diğer su altı yapıları gibi bilgileri içerir. Bu haritalar deniz trafiğinin yönlendirilmesi, liman inşaatlarının planlanması, deniz biyolojisi çalışmaları, deniz ekosistemi koruma projeleri ve arkeolojik araştırmalar gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Batimetri haritaları denizcilik otoriteleri, hidrografik kuruluşlar, araştırma kurumları ve özel şirketler tarafından oluşturulmaktadır. Hassas batimetri verileri genellikle uydu görüntüleri, hava fotoğrafları ve yerel ölçüm verileri gibi diğer veri kaynaklarıyla birleştirilerek daha ayrıntılı ve doğru haritalar elde edilir.